ALGEMENE VOORWAARDEN

AANMELDING EN INSCHRIJVING
Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde inschrijvingsformulier.

Bij annulering tijdens het studiejaar heeft u één (1) maand annuleringstermijn. Deze wordt u ook in rekening gebracht.

CURSUSJAAR OPLEIDINGEN EN LANGE CURSUSUEN
Het cursusjaar loopt van september t/m juni behalve tijdens de voor- en najaarsvakantie en feestdagen. Bij betaling in termijnen, dient u het 1e termijn te voldoen voor de aanvang van de cursus. De andere termijnen worden u aangegeven tijdens het lesjaar.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Modevakopleiding Couture-Classe Rinske Borst Leegwater.

Indien het verschuldigde cursusgeld/boeken- geld en/of examengeld niet tijdig wordt voldaan, zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling dan alsnog achterwege blijven, dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsnog verschuldigde bedrag verhoogd met tenminste 5,- euro administratiekosten.

CURSUSBOEKEN EN CURSUSMATERIAAL
Voor de opleidingscursussen is de cursist verplicht, de daarvoor bestemde cursusboeken èn de materialen voor het vaktechnische gedeelte aan te schaffen.